Unieke investeringsmogelijkheid op het terrein naast het TIR Logistics Centre op de Havenlaan in 1000 Brussel, tegenover de site van Tour & Taxis

Projectoproepen
Opportunités uniques d’investissements sur le terrain adjacent au TIR Logistics Centre, le long de l’avenue du Port, à 1000 Bruxelles et en face du site Tour & Taxis

De eerste projectoproep (blauwe pijl op het plan) heeft betrekking op een terrein van 5 423 m² en heeft tot doel een zone voor economische activiteiten te creëren. De activiteiten moeten vooral gericht zijn op duurzame productie, opslag en distributie. Ze moeten geïntegreerd worden in het stedelijk weefsel, in functie van de evolutie van de omliggende wijken en concessiehoudende bedrijven van de haven. Het gaat om een unieke kans omwille van de ligging van het project, vlakbij de stad en in een wijk in volle ontwikkeling.

De andere projectoproep heeft betrekking op de concessie van een terrein van 1 716 m2, dat ook het oude rangeerstation omvat van Tour & Taxis en omgeving (rode pijl op het plan). Het perceel is uniek in die zin dat er een gebouw op staat met patrimoniale waarde. Daarin kunnen handelsactiviteiten uitgevoerd worden die complementair zijn met de transport- en logistieke activiteiten in de zone.

De kandidaturen voor beide projectoproepen moeten ingediend zijn voor 31/03/2018.

Het volledige dossier van de twee projectoproepen vindt u op onze website: http://www.port.brussels/invest

Gepubliceerd op 19/02/18