Over de haven

De Haven van Brussel is het kloppende hart van de stad en het kanaal is de hoofdslagader. Het loopt dwars door de hoofdstad over meer dan 14 kilometer en voorziet een havendomein van 116 hectare, zowel een economische pool als een centrum voor watersport en een zeehaven.

De Haven van Brussel heeft als doel het transport via het water (de milieuvriendelijkste vervoerswijze) te bevorderen, jobs te creëren, de strijd tegen de klimaatopwarming aan te gaan en in te zetten op een betere stedelijke distributie. 

De haven is de op een na grootste binnenhaven van ons land en ligt op slechts 5 uur varen van de Haven van Antwerpen. Ze telt 8,67 km kaden langs de waterweg die van noord naar zuid dwars door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest loopt. De havencluster biedt onderdak aan 350 bedrijven en zorgt rechtstreeks en onrechtstreeks voor bijna 8000 jobs!

Naast de klassieke taken van een havenoperator, is de haven ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het kanaal en de infrastructuur. 

In deze sectie

 

Brussel is al eeuwen een havenstad en sinds 1993 heeft ze dat ook in eigen handen genomen.

De Haven heeft in het gewest een groot openbaar belang. Ze brengt namelijk de economische, sociale en milieuambities van Brussel samen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat voor een aantal demografische, economische, sociale, territoriale en milieu-uitdagingen … waardoor ze zijn grondgebied moet heruitwerken.

Stadsmobiliteit en transitie naar een meer circulaire, groenere en duurzamere economie zijn twee prioriteiten voor de Brusselse regering.

Op het kanaal staat netheid centraal. Wie kanaal zegt, zegt ook meteen water. De Haven van Brussel zet zich dagelijks in om het water schoon en

Als instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid telt de Haven van Brussel vier groepen openbare aandeelhouders.

Met haar bedrijven, haar containerterminal die zijn capaciteit gaat verdrievoudigen, haar boten, maar ook haar oevers, haar bruggen, haar sluizen

De transport- en logistiekproblematiek gaat veel verder dan de grenzen van het gewest.

Als instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid publiceert de Haven van Brussel jaarlijks haar activiteitenverslag, in alle transparantie.

Alles wat je altijd al wilde weten over het kanaal, zonder te weten aan wie je het moest vragen. Hier moet je zijn!

a propos