Business

Een zaak van het hart,
het hart van de zaak 

De Haven van Brussel is een rivier- en zeehaven. Ze sluit aan op een knooppunt van wegen en spoorwegen, maar ligt toch dicht genoeg bij de luchthaventerminal Brucargo. 

Startups, multinationals, mensen met een visie … De geografische ligging van de haven en de vele diensten trekken steeds meer dynamische bedrijven aan die willen werken vanuit een milieuvisie. 

In deze sectie

 

Nu 90% van het Brusselse verkeer nog met vrachtwagens gebeurt, is de haven een essentieel instrument om Brussel te ontlasten en de klimaatuitdagingen waar we voor staan, aan te pakken.

Recordjaar voor de eigen trafiek, meer dan 7 miljoen ton voor de globale trafiek

Een opslagplaats midden in de stad? Moduleerbaar? Voor een aantrekkelijke lage prijs? TIR Logistics Centre, de nieuwe thuishaven van uw onderneming!

De Haven van Brussel doet geregeld projectoproepen voor de toekenning van de concessie van terreinen, gericht op bedrijven die willen uitbouwen in Brussel.

Op deze pagina vindt u de projectoproepen die door de Haven van Brussel zijn gepubliceerd voor de gunning van concessies.