Mobiliteit en milieu

Stadsmobiliteit en transitie naar een meer circulaire, groenere en duurzamere economie zijn twee prioriteiten voor de Brusselse regering. Met het masterplan 2040 stelt de haven zich tot doel nieuwe soorten verkeer te ontwikkelen en het verkeer over de weg drastisch te verminderen. 

De Haven van Brussel speelt een belangrijke rol in de duurzame ontwikkeling en de ondersteuning van de klimaattransitie. Ze is de eerste Belgische haven die een CO2-neutraal-label kreeg (2017) en is ook de trotse eigenaar van het label Ecodynamische Onderneming 3 sterren (2019) en is sinds 1 januari 2021 lid van de Belgian Alliance for Climate Action. Om duurzame oplossingen te vinden voor Brussel werken we onophoudelijk aan de duurzame verbetering van onze milieuprestaties op alle domeinen:

Water en wateromgeving

Preventie en controle van de waterkwaliteit zijn twee van onze belangrijkste opdrachten. We doen dit samen met Leefmilieu Brussel. We bestuderen verdachte fenomenen en behandelen gezondheidsrisico’s. We stellen ook alles in het werk om afval in het kanaal zoveel mogelijk te vermijden en om ons waterverbruik terug te schroeven. Bovendien informeert en sensibiliseert de haven het brede publiek en de gebruikers ook voortdurend over de properheid van het kanaal.

aviron
Tracé_457

Lucht

Met bijna 7 miljoen ton goederen die in 2020 via het water werden vervoerd, heeft de haven 96.000 ton CO2 bespaard (2000 vrachtwagens per dag minder op de Brusselse straten!). We moedigen bouwpromotoren en bouwheren aan om zoveel mogelijk voor het kanaal en niet voor de weg te kiezen om hun goederen aan te voeren. Ze kunnen ook een beroep doen op een expert in transport en logistiek om een gratis analyse te laten uitvoeren.

oiseaux
Group

Klimaat

Wij nemen deel aan het project ‘Uganda save water’ en compenseren onze CO2-uitstoot (335 ton in 2019). We zijn daarmee de eerste Belgische haven die een CO2-neutraallabel heeft gekregen. We zijn ook begonnen met de isolatie en thermische renovatie van onze gebouwen, zetten in op thuiswerk, sensibiliseren onze werknemers om zo milieuvriendelijk te werk te gaan … In 2020 stelde de Haven van Brussel een klimaatexpert aan om de havenbedrijven bewust te maken van hun ecologische voetafdruk en om hen te begeleiden bij de overstap om die te verkleinen. Sinds 2020 staat in al onze nieuwe concessieovereenkomsten de verplichting voor onze onderaannemers om CO2-neutraal te zijn.

durable
Group

Energie

De elektriciteit in de Haven van Brussel is integraal groen. We hebben zonnepanelen gelegd omdat we toch nog een stapje verder wilden gaan. Met 13.000 zonnepanelen op de daken van het havendomein produceren we 104,87 MWh/jaar, het equivalent van het verbruik van 52 huishoudens. 

Group
solaire

Groene ruimten

De groene ruimten die we dagelijks beheren, bestaan uit 60.000 m² oevers, 1200 m² grasvelden, 1600 m heggen, zo’n 180 bomen, 1700 m² bosjes … zonder pesticiden of chemische onkruidbestrijders! De Haven van Brussel kreeg ook een bloemenweide en een groenmuur ter hoogte van de sluis van Molenbeek. Het vergroenen van de oevers is opgedreven met kunstmatige eilandjes die binnenkort fauna en flora zullen herbergen. Zo wordt ook de waterkwaliteit verbeterd. 

Group
haie

Biodiversiteit

Het kanaal is een ecologische corridor die dieren en planten de kans geeft zich tussen de groenzones te verplaatsen via het water. Naast een grotere biodiversiteit betekent de vergroening van het kanaal ook een puzzelstukje meer in de strijd tegen hitte-eilanden, verbetert dit de waterkwaliteit en wordt de omgeving van de omwonenden ook mooier. Daarnaast lanceerden we ook een programma voor de installatie van nestkasten voor zeldzame diersoorten of soorten die uit Brussel zijn verdwenen. Zo mochten we in 2021 de oeverzwaluw weer verwelkomen in de haven.

biodiversité
Group

Afval

Elk jaar wordt 40.000 m³ slib gebaggerd en verwijderen onze twee schoonmaakboten, de Castor en de Botia, 200 m³ afval op het kanaal. Dankzij onze acties voor de preventie van afval en het verbeteren van het afvalbeheer kregen we het label Ecodynamische Onderneming 3 sterren (2019), wat we nu ook eisen voor elke nieuwe concessieovereenkomst. Omdat we streven naar een circulaire economie, onderzoeken we de projecten en activiteiten die we voorgelegd krijgen aan de hand van hoe goed ze op deze vlakken presteren. 

castor
Group

Bodem

De Haven van Brussel bezit een havendomein van 107 ha en vervult een drieledige rol in de bodemsanering. De nodige werken worden uitgevoerd, we zorgen ervoor dat de concessiehouders hun verplichtingen nakomen op het vlak van extractie, transport en bodembehandeling.

espaces verts
Group

Milieu en levenskwaliteit

De verbetering van de levenskwaliteit is een essentieel luik in onze milieuaanpak. Sinds Brussel-Bad, dat de rol van voortrekker speelt, is er al veel water onder onze bruggen gevloeid. Themacruises, fietspaden, woonboten, watersporten, waterbus, skatepark, het openluchtbad FLOW … We werken steeds meer initiatieven uit om de Haven van Brussel beter te integreren in de stad. En we zijn nog niet van plan om te stoppen! 

Group
flow