Mensen maken de haven

De haven stelt rechtstreeks of onrechtstreeks 9000 mensen tewerk. Al hun activiteiten en ervaringen zorgen voor leven en dynamiek in de haven.

We willen hen aan het woord laten. Onze klanten en de mensen die actief zijn in de verschillende disciplines een gezicht geven aan de hand van een reeks getuigenissen en portretten, of ze nu sluiswachter, kapitein, kraandrijver, ingenieur, CEO van een groot bedrijf of arbeider zijn.

Zij maken allemaal samen de haven tot wat ze is, ze vertegenwoordigen elk de facetten van hetzelfde juweel. Ze liggen allemaal aan de basis van een geweldig avontuur dat zonder hen gewoon niet zou bestaan.

#Peoplemaketheport