De Havens van Brussel en Québec ondertekenen een samenwerkingsakkoord

Le Port de Bruxelles et le Port de Québec signent un accord de partenariat

De Havens van Brussel en Québec hebben op vrijdag 16 maart in Montreal (Québec, Canada) een samenwerkingsakkoord ondertekend. Dankzij dit akkoord zullen ze samen de uitdagingen aangaan die ze met elkaar gemeen hebben.

Het samenwerkingsakkoord werd ondertekend door dhr. Mohammed Jabour, voorzitter van de Haven van Brussel, dhr. Olivier Auvray, ondervoorzitter van de Haven van Brussel en dhr. Mario Girard, CEO van de Haven van Quebec, ter gelegenheid van het staatsbezoek van  Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin van België aan Canada. Dit in aanwezigheid van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de heer Rudi Vervoort.

De samenwerking is ontstaan uit het verlangen om synergieën tot stand te brengen tussen de twee havens die gemeenschappelijke kenmerken en uitdagingen kennen. Het zijn allebei zee- en binnenhavens, ze beheren activa die in het bezit zijn van overheden en hebben het Frans als gemeenschappelijke werktaal. Ze liggen allebei relatief ver landinwaarts en zijn geografisch op een strategische plaats gelegen, waardoor ze doeltreffend hun hinterland kunnen bedienen. Bovendien liggen ze in een stedelijke omgeving: ze zijn zich bewust van de noodzaak om zich harmonieus te integreren in de stad met het oog op een vruchtbare en duurzame verstandhouding met de verschillende belanghebbenden in hun omgeving. Hoewel hun omvang verschillend is, hebben de twee havens toch bepaalde ontwikkelingsprojecten met elkaar gemeen, zoals de bouw van een terminal voor cruiseschepen.

Dit partnerschap draait om verscheidene elementen:

  • Dankzij de overeenkomst zijn ook uitwisselingen mogelijk op basis van inspanningen en initiatieven inzake duurzame ontwikkeling en milieu. Daarvoor wisselen ze hun respectieve strategieën en maatregelen uit die ingevoerd werden om de ontwikkeling van zee- en binnenhavenprojecten te bevorderen als motor voor de vermindering van de koolstofuitstoot.
  • Een parallelle aanpassing van de masterplannen van de twee organismen, met het oog op de ontwikkeling van hun respectieve activiteiten. Ze zullen hiervoor hun standpunten, ervaringen en denkpistes uitwisselen.
  • Het delen van goede praktijken voor een betere stedelijke integratie van de twee havens, onder andere in verband met een goed bestuur.
  • De twee havenentiteiten hebben het handvest van een Port Center van het AIVP ondertekend. De Port Centers bieden het al dan niet geïnitieerde publiek de mogelijkheid om de huidige activiteiten van een zee- en binnenhaven te ontdekken, te ervaren en beter te begrijpen. Dit gebeurt via verscheidene manifestaties zoals tentoonstellingen op een specifieke plaats, pedagogische opstellingen, aangepaste bezoeken en bevoorrechte uitwisselingsmogelijkheden met verscheidene spelers binnen het maritieme milieu. Het is de bedoeling dat in elke haven een Port Center tot stand komt. De twee havens zullen hun respectieve ervaringen bij de oprichting van deze Port Centers met elkaar delen. 
Le Port de Bruxelles et le Port de Québec signent un accord de partenariat
Gepubliceerd op 16/03/18