Het woord aan de klanten - Arnaud Lallemand, Groupe Gobert

La parole aux clients - Arnaud Lallemand, Groupe Gobert

Portnews: Hoe zou u de Groupe Gobert omschrijven? 

Arnaud Lallemand: Groupe Gobert is een familiebedrijf met twee hoofdactiviteiten: de handel in bouwmaterialen en logistieke activiteiten en diensten in de steengroevesector. Daarvoor hebben we twaalf magazijnen in Brussel en Wallonië. 

Uw magazijn in het Biestebroekdok in Brussel gaat binnenkort een spectaculaire transformatie ondergaan.

Inderdaad, momenteel zitten we nog in tijdelijke installaties en wachten we op de bouwvergunning om nieuwe magazijnen te kunnen bouwen in het dok. Die zullen uiteraard een meerwaarde bieden voor onze handelsactiviteit, maar zullen ook de omliggende wijk ten goede komen. Daar ben ik van overtuigd. Daarom hebben we ervoor gekozen om onze Brusselse activiteit volledig onder te brengen in het dok, terwijl we enkele weken geleden nog twee magazijnen hadden elders in Brussel.  

Is het een bewuste keuze geweest om uw site langs de waterweg te vestigen in het Biestebroekdok?

Het is voor ons essentieel om dichtbij de waterweg te zijn. Die beslissing hebben we inderdaad genomen om ons waterwegtransport maximaal verder te kunnen ontwikkelen. 

Wat is uw strategie om uw logistiek via de waterweg te ontwikkelen?

We hebben besloten om zo veel mogelijk aan waterwegtransport te doen. In Brussel is ons waterweggebruik momenteel eerder symbolisch omwille van de huidige staat van onze installaties en het gebrek aan opslagruimte. Maar eens onze nieuwe magazijnen gebouwd zijn, willen we een volume bereiken van 12 000 ton gepalettiseerde goederen en 40 000 ton bulk. We beginnen echter wel meteen met de uitbreiding van de capaciteit. Zo hebben we een gedeelte van het stedelijk overslagcentrum (SOC) afgehuurd, dat gelegen is op de andere oever van het Biestebroekdok. Daar kunnen we een gedeelte opslaan van onze goederen die vervoerd worden via het kanaal. We hebben onze leveranciers gesproken die gevestigd zijn langs het water en gaan onze ladingen gezamenlijk vervoeren voor al onze magazijnen op kaai. Zo creëren we een optimale logistieke keten en kunnen we laadonderbrekingen zo veel mogelijk vermijden. Die brengen immers een reële kostprijs mee. 

Hoe maak je het waterwegtransport goedkoper? 

We weten dat de kosten van het vrachtwagentransport in Brussel toenemen omwille van de almaar toenemende congestie van de stad. Maar uiteraard zijn we vragende partij voor een duidelijke positiename van de bevoegde overheden. Voor werven die dat vereisen, moeten we vragen om rechtstreeks of onrechtstreeks een beroep te doen op de waterweg voor hun bevoorrading. Zo kunnen we lagere prijzen aanbieden. 

U hebt grootse ambities voor uw nieuwe installaties in het Biestebroekdok.

Inderdaad, we gaan het bestaande gebouw afbreken en wachten vol ongeduld op de bouwvergunning van de gemeente Anderlecht. Volgens onze informatie zou het niet te lang meer mogen duren. Vervolgens gaan we een splinternieuwe handelsruimte met showroom bouwen en een magazijn. Uiteraard willen we gebouwen creëren die zo goed mogelijk geïntegreerd zijn in de stad, en onze klanten optimale voorwaarden bieden. De Haven van Brussel heeft ons uitstekend begeleid bij de opstelling van onze vergunningsaanvragen. 

Hoe lang gaat het duren voor de gebouwen ingehuldigd kunnen worden?

We schatten de totale duur van de werken op 12 maanden.

 

 

Gepubliceerd op 19/02/18