Zeer duidelijke toename van de waterwegtrafieken in de haven van Brussel!
Trafics 2017

De Havendirectie heeft de resultaten van de waterwegtrafiek 2017 in de haven van Brussel voorgesteld aan de pers. Die waren zeer goed: de globale trafiek nam immers toe met 7% en bereikte een volume van bijna 7 miljoen ton. De mooie prestaties brachten Mohammed Jabour, voorzitter van de Haven, ertoe zijn lof te uiten voor de acties die de klanten van de Haven ondernamen om het waterwegtransport te bevorderen. “In naam van de raad van bestuur wil ik de havenbedrijven prijzen: dankzij hen doet het waterwegtransport in Brussel het goed. Maar ik wil ook de Havendirectie en het voltallige personeel feliciteren, die zich dagelijks inzetten voor de ontwikkeling en diversifiëring van het logistieke havenaanbod.“

Qua economische bijdrage voor Brussel is de eigen trafiek het belang -rijkst en zeer dynamisch, met een volume van 4,8 miljoen ton en een stijging met 8,8%, in tegenstelling tot +3% voor de transittrafiek (2 miljoen ton).

De Haven zorgt voor de duurzame bevoorrading van Brussel

De bouwmaterialen nemen opnieuw de eerste plaats in op de lijst met Brusselse havenactiviteiten (58,9%), gevolgd door de olieproducten (23,7%) en de containers (7,7%).  

Zo wordt de Haven van Brussel een onweerlegbaar platform voor de bevoorrading van de stad, en dit op de meest duurzame manier. In de categorie bouwmaterialen is er een herstel van de uitgegraven werfgrond, met een aanzienlijke toename van de volumes. Die stijging vormt een beloning voor de acties die de havenautoriteiten hebben ondernomen om aannemers met werven nabij de waterweg ervan te overtuigen om de waterweg te gebruiken voor hun grondafvoer.

Nieuw containerrecord

Met 31 038 TEU (twenty-foot equivalent unit) of +4% breekt de containerterminal een nieuw record, na de sterke stijging van 2016. De goede resultaten zetten de havenautoriteiten ertoe aan om de terminal binnenkort uit te breiden. Ook het gepalettiseerd transport neemt toe, maar dat blijft voorlopig nog een nicheproduct dat de Haven verder wil ontwikkelen. 

Een haven voor de stad

De economische acties van de havenbedrijven zijn erg belangrijk, aangezien de waterwegtrafiek in Brussel een zeer concrete impact heeft op de levenskwaliteit van de Brusselaars. Als de waterwegtrafiek via de weg zou verlopen, zouden er immers bijna 650 000 vrachtwagens meer rondrijden op de Brusselse wegen. Dat stemt overeen met 2 000 vrachtwagens per dag en een besparing van 100 000 ton CO2 en 25 miljoen euro externe kosten. De gezamenlijke acties van de Haven van Brussel en haar klanten bieden dan ook een absolute meerwaarde voor Brussel.

Trafics 2017
Gepubliceerd op 19/02/18