Afbraak brug in het Bécodok

Op woensdag 22/08/2018 wordt de scheepvaart onderbroken van 13u tot 14u, tussen de Sainctelettebrug en de Redersbrug, voor de afbraak van een brug in het Bécodok.

Het exacte uur van de stremming zal via de radio (kanaal 10 of 20) meegedeeld worden aan de schippers (ong. 20 minuten voor aanvang van de werken).

Om veiligheidsredenen mag de scheepvaart pas hervat worden van zodra daar toelating toe gegeven is via de radio (kanaal 10 of 20).

Gepubliceerd op 20/08/18