Verkeer via de waterweg

Trafiek 2023: De wereldwijde conjunctuur en de verstoringen van de scheepvaart op de ABC-route (Antwerpen - Brussel - Charleroi) veroorzaken een aanzienlijke daling van de globale trafiek in de haven van Brussel.

 

Voor het tweede jaar op rij heeft de wereldwijde economische conjunctuur een impact op het waterwegverkeer in Brussel, dat met bijna 10% is gedaald ten opzichte van vorig jaar. De transittrafiek kende de meest spectaculaire daling (-23,6%), terwijl de eigen trafiek (goederen die worden geladen en gelost in Brussel) beter standhield met een veel lichtere daling (-5,3%).

 

De globale trafiek bedroeg 6,1 miljoen ton, waarvan iets meer dan 4,8 miljoen ton eigen trafiek.

 

Trafiek 2023
  2023 2022 Δ 23-22

Eigen trafiek

4.800.169

5.070.120

-5,3 %

Tansit

1.305.683

1.709.383

-23,6 %

Globale trafiek

6.105.852

6.779.503

-4,7 %

De eigen trafiek volgt dus de wereldwijde trend, met een algemene daling van ongeveer 5% in het zee- en binnenvaartvervoer. De veel sterkere daling van het transitverkeer kan worden verklaard door het recordaantal dagen waarop de scheepvaart op het traject Antwerpen-Brussel-Charleroi werd onderbroken. De binnenvaart werd immers 169 dagen lang verboden in bepaalde gebieden tussen Antwerpen en Charleroi. De redenen hiervoor waren talrijk: ongevallen, storingen, onderhoud van kunstwerken en overstromingsgevaar.

 

Ondanks deze daling blijft de positieve impact van het vervoer over de waterweg zeer belangrijk, zo worden dankzij de trafiek van 2023 naar schatting bijna 570.000 vrachtwagens in en rond Brussel vermeden. Het verkeer over de waterweg heeft ook geleid tot een vermindering van meer dan 88.000 ton CO2 en een besparing van meer dan 22 miljoen euro aan externe kosten. 

 

Op lange termijn blijft de eigen trafiek van Brussel in 2023 echter goed gepositioneerd, vergeleken met de periode van dertig jaar sinds de oprichting van de Haven van Brussel als gewestelijke vennootschap.

Eigen trafiek sinds 1993

Als we de eigen trafiek in detail bekijken, zien we dat alle sectoren al dan niet aanzienlijk dalen, met uitzondering van ertsen en metaalschroot. Deze laatste categorie wijst op de dynamiek van deze recyclage- en terugwinningsactiviteit en heeft baat bij de vestiging van nieuwe spelers uit de sector in het havendomein. Bouwmaterialen, die nog steeds 60% van de in Brussel overgeslagen goederen vertegenwoordigen, hebben zich goed gehouden, vooral dankzij de evacuatie van aarde en puin van bouwwerven, die tot deze goederencategorie behoren.

Eigen trafiek per goederencategorie (in ton)
  2023 2022 Δ 23-22
Bouwmaterialen

2.887.229

2.892.293

-0,2 %

Olieproducten

732.121

949.346

-22,9 %

Diversen (waarvan 95% containers)

721.841

776.844

-7,1 %

Landbouwproducten

204.525

220.968

-7,4 %

Ertsen en metaalschrot

180.367

84.263

114,1 %

Voedingsmiddelen

49.117

80.836

-39,2 %

Chemische producten

19.847

25.915

-23,4 %

Metaalproducten

5.122

38.155

-86,6 %

Vaste minerale brandstoffen

0

1.500

-100 %

Totaal

4.800.169

5.070.120

-5,3 %

Na een uitzonderlijk 2022 bevindt de containertrafiek zich weer op het niveau van 2021. Dit resultaat is nog steeds heel bevredigend, gezien de uiterst moeilijke context voor het transitverkeer in 2023. Ter herinnering, de containerterminal van de Haven van Brussel wordt gebruikt als 'transithub' voor containertrafiek tussen het zuiden en het noorden van het land. Door een ongeval, gevolgd door een panne, was het hellend vlak van Ronquières echter wekenlang gesloten, waardoor de vervoerders hun routes moesten wijzigen om Ronquières en dus ook Brussel te vermijden.

Jaarkijks verkeer in TEU

In 2023 waren er geen belangrijke wijzigingen in de landen waarmee er handelsuitwisseling plaatsvond. Nederland blijft de belangrijkste partner, gevolgd door België en Duitsland. 

 Ontwikkeling van het handelsverkeer per land
  2023 2022 Δ 23-22
Nederland 52 % 53,8 % -3,4 %
België 42,3 % 40,7 % +4 %
Duitsland 2,3 % 2,7 % -14,5 %
Frankrijk 3,1 % 2,7 % +12,1 %
Overige 0,3 % 0 %  
Totaal 100 % 100 %  

 

sable