Logistiek facilitator

In het kader van het Strategisch plan voor het goederenvervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, werkt de Haven aan infrastructuur voor stadsdistributie.

Dit met als doel om het goederentransport in de stad te stroomlijnen door middel van stedelijke distributiecentra of SDC. In de centra worden de goederen verzameld die per vrachtwagen of per boot aankomen. Daarna worden ze herverpakt en verder verdeeld over de stad met bestelwagens, elektrische fietsen en in de toekomst zelfs drones.

Het is de bedoeling om goederenstromen zodanig te verdelen en te bestendigen, dat de afgelegde afstand en het aantal voertuigen in de stad kleiner wordt. Daarvoor beschikken we over een enorme troef: de waterweg. Het is immers de enige weg naar Brussel die geen files kent. Merk op dat er in 2018 meer dan 5 miljoen ton goederen gelost en geladen in de haven van Brussel.

Om de trafieken over de waterweg diverser te maken en nieuwe trafieken aan te trekken, heeft de Haven van Brussel stedelijke overslagcentra of SOC ontwikkeld langs het kanaal, in het noorden en het zuiden van het gewest. Op zo’n platformen kunnen allerlei goederen en consumptiegoederen op paletten overgeslagen worden, alsook ‘big bags’ (die gebruikt worden voor het transport van bouwafval) en kleine containers.