Waterwegtrafieken 2021

recordjaar voor de eigen trafiek, meer dan 7 miljoen ton voor de globale trafiek

Voor de eigen trafiek over de waterweg, dat zijn de goederen die in Brussel worden geladen en gelost, is 2021 het beste jaar sinds de oprichting van de gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel in 1993. Met bijna 5,5 miljoen ton is de havenactiviteit in bijna dertig jaar nog nooit zo dynamisch geweest en laat zij een stijging van 10% optekenen ten opzichte van vorig jaar. De globale trafiek stijgt op haar beurt met 7% tot 7,1 miljoen ton, maar dit wordt getemperd door een lichte daling van de transittrafiek (-3%) tot 1,66 miljoen ton in 2021. Er moet op worden gewezen dat deze daling van de transittrafiek gedeeltelijk kan worden verklaard door de sluiting van het hellend vlak van Ronquières gedurende anderhalve maand.

De trafiek over de waterweg heeft een aanzienlijke impact op het milieu, aangezien ze over heel 2021 een besparing betekent van 664.000 vrachtwagens in en rond Brussel, 103.000 ton minder CO2 in de atmosfeer en 26 miljoen euro minder aan externe kosten. Het goederenvervoer over het water sluit dus duidelijk aan bij de klimaatdoelstellingen van de Brusselse regering, namelijk koolstofneutraliteit in 2050. Aangezien transport een van de belangrijkste oorzaken van de broeikasgasemissies in het Brussels Gewest is, is actie op het gebied van logistiek een essentiële hefboom om Brussel koolstofvrij te maken.

  2021 2020 Δ 21-20
Eigen trafiek

5 452 303

4 945 103

+10%

Transit

1 658 955

1 703 856

-3%

Globale trafiek

7 111 258

6 648 959

+7%

 

Trafic propre depuis 1993
Eigen trafiek sinds 1993

Bijna alle sectoren zitten in de lift

Met een toename van meer dan 500.000 ton overgeladen goederen in 2021 hebben vrijwel alle goederencategorieën vooruitgang geboekt.

Eigen trafiek per goederencategorie (in ton)
  2021 2020 Δ 21-20
Bouwmaterialen

3 331 892

3 080 878

+8%

Olieproducten

1 114 737

1 035 928

+8%

Diversen (waarvan 95% containers)

590 907

451 440

+31%

Landbouwproducten

200 320

189 620

+6%

Ertsen en metaalschroot

118 434

84 659

+40%

Voedingsmiddelen

54 977

73 853

-26%

Chemische producten

26 766

21 744

+23%

Metaalproducten

14 270

6 981

+104%

Totaal

5 452 303

4 945 103

+10%

 

Trafic propre par catégories de marchandises
Eigen trafiek per productcategorie

Bouwmaterialen blijven veruit de belangrijkste gebruiker van de Brusselse waterwegen. Er moet op worden gewezen dat in deze categorie de afgegraven grond van de Brusselse bouwwerven is opgenomen die via de waterweg wordt afgevoerd en waarvoor de Haven van Brussel een werfbeheersplan aan het opstellen is om dit type vervoer via de waterweg te ontwikkelen. Deze inspanningen werpen vruchten af, want in 2021 zijn ongeveer 900.000 ton vervoerd, waarvan 35% door bedrijven die geen concessiehouder van de Haven zijn.

Daarna volgen olieproducten en diversen, waarvan 95% containers, om een top drie te vervolledigen die van jaar tot jaar niet verandert.

Nieuw historisch record voor het containervervoer

Terwijl de meeste categorieën terugkeren naar hun niveau van vóór de crisis, is de stijging van het containervervoer, +11% in TEU, +31% tonnage uitzonderlijk, wat meteen ook een historisch record is. Dit kan gedeeltelijk worden verklaard door de hervatting van de consumptie vanaf mei 2021 (bijna volledige opheffing van de beperkende gezondheidsmaatregelen op 8 mei), maar ook door de dynamiek van de nieuwe uitbater van de containerterminal.

Containertrafiek
  2021 2020 Δ 21-20
In bruto ton (Gewicht van de goederen en de container)

588 127

438 547

34%

In TEU (twenty foot equivalent)

47 262

42 453

11%

 

Ook het aantal overgeslagen pallets is spectaculair gestegen, met bijna 40% meer eenheden. Nog een record sinds de inspanningen die de Haven van Brussel heeft geleverd om het vervoer van dit nieuwe type verpakking te ontwikkelen.

Gepalletiseerde trafiek
  2021 2020 Δ 21-20
Volume (in ton)

29 908

24 839

20%

Hoeveelheid (aantal eenheden)

22 695

16 563

39%

 

In 2021 waren er geen belangrijke wijzigingen in het handelsverkeer. Nederland blijft de belangrijkste partner. Met 58% van de verhandelde tonnage verzekeren Rotterdam en de kusthavens (Vlissingen, Amsterdam) samen met Antwerpen de Brusselse bevoorrading van koolwaterstoffen, terwijl de rivierhavens (Dordrecht, Breskens, enz.) het leeuwendeel van het zand leveren aan de Brusselse bouwsector.

Echanges commerciaux
Verdeling van de uitwisselingen 2021

Yassine Akki, voorzitter van de Haven van Brussel, was opgetogen over deze goede resultaten ter gelegenheid van de voorstelling ervan aan de raad van bestuur: “Dankzij het dynamisme van onze klanten, en de doeltreffendheid van de diensten van de Haven van Brussel, hebben we opnieuw meer dan zeven miljoen ton goederen vervoerd over de Brusselse waterweg. Maar bovenal beleven wij het beste jaar ooit sinds de oprichting van de gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel voor de eigen trafiek, die bijna vijf en een half miljoen ton bereikt. Deze cijfers hebben zeer concrete gevolgen voor de Brusselaars, aangezien hierdoor 664.000 vrachtwagens in en rond Brussel van de weg werden gehouden in 2021. De haven verkeert zeker niet in crisis en wij zijn vastbesloten onze inspanningen voort te zetten om het in 2022 nog beter te doen!” 

Gepubliceerd op 27/01/22