Uitbating van de containerterminal: nieuwe aankondiging van concessie

De Haven van Brussel heeft zopas het bijzonder bestek nr. 1503 gepubliceerd voor de concessie van diensten voor de uitbating van de containerterminal op de Léon Monnoyerkaai in 1000 Brussel en voor de ontwikkeling van logistieke activiteiten op het terrein achter de kade.

Geïnteresseerd?

Meer weten? Of wil u een offerte indienen?Hieronder vindt u de link naar het platform e-notification: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=462973De uiterste datum voor de indiening van offertes is 23/12/2022 om 9.00 uur.

Gepubliceerd op 08/12/22