Rainier Reekmans nieuwe directeur-generaal a.i.

Na de pensionering van Alfons Moens heeft Philippe Matthis de functie van directeur-generaal a.i. overgenomen in afwachting van de benoeming van een nieuwe directeur-generaal door de Brusselse regering. Philippe Matthis heeft besloten zijn mandaat bij de Haven van Brussel neer te leggen omdat hij is benoemd tot voorzitter van het OCMW van Terhulpen.

In afwachting van de benoeming van een nieuwe directeur-generaal en een nieuwe adjunct-directeur-generaal, heeft de Brusselse regering deze opdracht tijdelijk toevertrouwd aan Rainier Reekmans (directeur-generaal a.i.) en Caroline Hermanus (adjunct-directrice-generaal a.i.). 

Gepubliceerd op 08/02/22