Inhuldiging van de Brussels Cruise Terminal

Inauguration du Brussels Cruise Terminal

Op vrijdag 20 april werd de nieuwe passagiersterminal van de Haven van Brussel ingehuldigd in aanwezigheid van minister-president Rudi Vervoort, Mohammed Jabour, voorzitter van de Haven van Brussel, de pers en vele genodigden.

De kade, die 240 meter lang is en 12 meter breed, gebouwd op de linkeroever van het kanaal in de voorhaven, ter hoogte van de Meudonstraat in Neder-Over-Heembeek, maakt het aanleggen, in Brussel, mogelijk van riviercruiseschepen die vanwege hun omvang niet verder kunnen varen dan de voorhaven, dus tot de Van Praetbrug. Deze boten kunnen tot 135 meter lang zijn en bieden plaats aan maximaal 200 passagiers.

Boten van dit type meerden reeds aan in Brussel, naar rato van 160 dagen per jaar (12000 passagiers in 2017), op de Heembeekkaai, een industriële kade die de Haven wil behouden voor deze functie. 

Met de Brussels Cruise Terminal krijgen deze boten een terminal die de status van internationale hoofdstad van Brussel waardig is.

Het betreft een grootscheeps project voor de Haven van Brussel, ontwikkeld in het kader van het Kanaalplan met de medewerking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Stad Brussel, Brussel Mobiliteit en Visit Brussels. 

De Vilvoordsesteenweg, heraangelegd door Brussel Mobiliteit, is overbrugd met een voetgangersbrug die de groene wandeling van Neder-Over-Heembeek verbindt. Deze wordt hersteld door de Stad Brussel. 

De totale kostprijs van het project bedraagt 5,2 miljoen euro ten laste van de Haven van Brussel dankzij de gewestelijke dotaties. De Haven verkreeg eveneens een Europese financiering van het EFRO voor 2,9 miljoen euro.

In de socio-economische studie die voorafging aan het project werd besloten dat de terminal de komende jaren 35 000 passagiers per jaar mag verwachten. Dit betekent jaarlijks ongeveer 5 miljoen euro aan financiële voordelen voor Brussel.

Gepubliceerd op 03/05/18