Gert Van der Eeken treedt aan als directeur-generaal van de Haven van Brussel

Gert Van der Eeken

Gert Van der Eeken, die door de Brusselse regering is benoemd na een oproep tot kandidaatstellingen en een selectieprocedure door een onafhankelijke jury, volgt zo Alfons Moens op, die in 2009 tot directeur-generaal is benoemd en dit mandaat heeft uitgeoefend tot zijn pensioen in juni 2021. Gert Van der Eeken wordt benoemd voor een mandaat van vijf jaar. 

 

Gert Van der Eeken is al zeer vertrouwd met de Haven van Brussel, want hij was er bestuurder van 2004 tot 2009 en vervolgens regeringscommissaris van 2009 tot 2020. Voordien bekleedde hij de functie van adjunct-administrateur-generaal en directeur-generaal bij citydev.brussels, een Brusselse overheidsinstelling waarmee de Haven samenwerkt in verschillende belangrijke dossiers en waarvan de opdrachten elkaar aanvullen. 

 

Gert Van der Eeken begint zijn mandaat met vastberadenheid en enthousiasme: “Ik ben ervan overtuigd dat, zoals de nieuwe slogan luidt, de Haven van Brussel een hart is dat klopt in en voor de stad, een buitengewoon instrument dat ten dienste staat van de economische ontwikkeling van het Gewest. Sinds haar oprichting als gewestelijke vennootschap werkt de Haven immers aan de verbetering van de stedelijke mobiliteit door het duurzame goederenvervoer te bevorderen, en is zij een van de belangrijkste spelers in de economische transitie in ons gewest. Ik ben dan ook vastbesloten al mijn energie aan te wenden om deze opdrachten voort te zetten en verder uit te breiden. En dankzij mijn ervaring als lid van de raad van bestuur van de Haven en in andere gewestelijke openbare instellingen, kan ik binnen de Haven rekenen op een kwalitatief hoogstaand team dat zich bewust is van het belang van deze opdrachten. Deze vrouwen en mannen zetten zich elke dag in ten dienste van de Haven van Brussel, het Gewest en zijn inwoners. ”

 

Gert Van der Eeken is 58 jaar, tweetalig en afkomstig uit Molenbeek. Hij heeft een masterdiploma in de rechten, economische wetenschappen en fiscaliteit. Hij begon zijn loopbaan bij het ministerie van Justitie (FOD Justitie), waar hij hoofdgriffier werd en waar hij vervolgens adviseur werd in het kabinet van de minister van Justitie tot 2010. Daarna werd hij adjunct-administrateur-generaal en directeur-generaal van citydev.brussels (vroeger de GOMB – Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Hij was ook voorzitter van de BGHM (Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij) van 2010 tot 2011. 

 

Na Alfons Moens is hij de tweede directeur-generaal van de Haven van Brussel die door de gewestregering voor een termijn van vijf jaar wordt benoemd sinds de invoering van deze nieuwe vorm van bestuur voor de Brusselse instellingen van openbaar nut.  

 

De functie van adjunct-directrice-generaal a.i. wordt ingevuld door Caroline Hermanus in afwachting van de toekenning van het mandaat na de procedure die zojuist is opgestart.

Gepubliceerd op 24/05/22