Decarbonisatie en transitie: mogelijk én doenbaar!

Hierna volgt een kort overzicht van de beschikbare middelen om te beantwoorden aan de verplichtingen van bedrijven op het vlak van milieu, energie en klimaat. Natuurlijk is de Haven van Brussel de aangewezen partner om u te begeleiden bij uw initiatieven om de transitie te maken.

Twee expertdiensten

“Transportdeskundige”: Dit is een gratis dienst die gespecialiseerd is in transport en logistiek. Na een gedetailleerde analyse van uw bedrijf en uw specifieke noden, zal de transportdeskundige u adviseren over de economische en technische mogelijkheden om uw transportstromen modaal over te hevelen van de weg naar het water of het spoor. U hoeft geen concessiehouder te zijn om gebruik te kunnen maken van deze dienst: hij is beschikbaar voor alle bedrijven die goederen leveren of ophalen in Brussel.

“Klimaatdeskundige”: Deze dienst biedt de Haven sinds 2020 aan alle concessiehouders die ondersteuning willen bij hun koolstoftransitie. De klimaatdeskundige voert gratis een CO2-audit van uw bedrijf uit. Zo krijgt u een precies beeld van het energieverbruik van uw bedrijf én krijgt u concrete oplossingen voorgesteld om zowel uw facturen als uw uitstoot van broeikasgassen duurzaam te verminderen. De Haven betaalt de CO2-audit, op voorwaarde dat u zich met uw bedrijf engageert om een label te verkrijgen dat uw koolstofneutraliteit certificeert. Sinds 2020 hebben acht bedrijven van deze dienst gebruikgemaakt, wat overeenkomt met 17.413 ton gemeten en gecompenseerde CO2.

De Haven als partner in uw transitie

Tegen 2030 zal de economische steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest enkel bestemd zijn voor bedrijven die een rol spelen in de Shifting Economy. De Haven kan u helpen om uw bedrijf te integreren in deze dynamiek.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een indrukwekkende waaier van mogelijke steunmaatregelen voor bedrijven samengesteld: subsidies, premies, begeleiding, advies, leningen, enz. De steun betreft de meest uiteenlopende domeinen: energieverbruik van gebouwen, voeding, beheer van natuurlijke rijkdommen, mobiliteit, afval- en bioafvalbeheer, duurzame ontwikkeling, lawaai, enz. In totaal heeft het Gewest niet minder dan 270 tools voorzien om de economische en ecologische transitie te ondersteunen. Voor bedrijven is het niet altijd gemakkelijk om daarin hun weg terug te vinden. Maar er is er vast minstens een die voor u interessant is!

Ontdek hier meer info over deze ambitieuze bedrijfsondersteuning :

https://leefmilieu.brussels/blog-pro/acties/facilitators-gratis-hulp-bij-de-ecologische-transitie-van-je-bedrijf

Het milieuteam van de Haven van Brussel staat klaar om u te helpen met de problemen waarmee u af te rekenen krijgt, om u te begeleiden bij uw zoektocht naar de meest geschikte ondersteuning en u voor te bereiden op de wereld van morgen.

Stuur uw vragen, verzoeken en opmerkingen gerust naar het volgende adres: environment@port.brussels

Gepubliceerd op 27/11/23