De Haven plant 25 bomen om haar 25e verjaardag te vieren

Le Port plante 25 arbres pour fêter son 25e anniversaire

De Haven van Brussel heeft op het havendomein, nabij de sluis van Anderlecht, 25 bomen langs de waterweg geplant om haar 25e verjaardag te vieren.  

Deze werden geplant door de voorzitter van de Haven Mohammed Jabour, de ondervoorzitter Olivier Auvray en door personeelsleden van de Haven, in aanwezigheid van de burgemeester van Anderlecht.

Tegelijkertijd creëert de Haven van Brussel een nieuwe openbare groene ruimte langs het kanaal in Anderlecht, doordat er ook een wandelpad zal worden aangelegd op dit perceel van 1.300 m².

De realisatie van het project is toevertrouwd aan het Brusselse collectief «Bûûmplanters», een vereniging die een bescheiden en duurzame bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van het leven in de stad. Ze mobiliseren en begeleiden burgers, organisaties, scholen en bedrijven om «bûûmplanters» (boomplanters in Brussel) te worden. Het Centrum voor Botanische Verrijking heeft ook deelgenomen aan de uitwerking van het project door de bomen te leveren die deze nieuwe groene ruimte vormen. De bomen werden geplant in samenwerking met “Les Jeunes Jardiniers”, een onderneming voor sociale integratie waarmee de Haven van Brussel werkt voor het onderhoud van haar groene ruimten.

Het planten van deze bomen door de Haven van Brussel maakt deel uit van de inspanningen van de havenautoriteit om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De bedoeling van de Haven is immers om op het einde van het jaar CO2-neutraal te worden, zowel door de uitstoot te verminderen als door de onvermijdelijke uitstoot te compenseren.

Onder de geplante soorten vinden we voornamelijk fruitbomen (hazelaars, appelbomen, pruimelaars, enz.). De groene ruimte zal ook worden verfraaid met hagen en struiken.

Door dit initiatief verhoogt de Haven haar aantal groene ruimten, die nu zo’n 3,5 hectare vertegenwoordigen.

Le Port plante 25 arbres pour fêter son 25e anniversaire
Gepubliceerd op 03/05/18