Aanwervingspremie

Sinds april 2006 hebben alle bedrijven die een concessie hebben bij de Haven van Brussel recht op een premie om personeel aan te werven.

De toekenningsvoorwaarden van deze premie werden gewijzigd, om ze beter af te stemmen op de noden van de havenbedrijven.

Bedrag van de premie

Modulering van het bedrag van de premie in functie van de scholingsgraad:

 • 2 000 € voor een persoon die hooguit over een certificaat lager middelbaar (2de cyclus middelbaar) beschikt, hetzij 6 000 € per aanwerving,
 • 1 000 €/jaar voor een persoon die hooguit over een certificaat middelbaar (middelbaar uitgedaan) beschikt, hetzij 3 000 € per aanwerving.
 • Geen premies meer voor personen die over een hoger diploma beschikken.

Voorwaarden om de toelage te verkrijgen

 • Niet betrokken bij deze premie zijn overheidsbedrijven en bankinstellingen.
 • De onderneming moet concessiehouder zijn van de Haven van Brussel (huur van haventerreinen of -gebouwen) in de periode waarop de premie slaat.
 • De aangeworven persoon moet op het havensite (concessie) tewerkgesteld zijn.
 • De aanwerving moet gebeuren in het kader van een arbeidsovereenkomst die aansluit bij de wet van 3 juli 1978 (noch interimwerk, noch zelfstandigen).
 • De aangeworven persoon moet op de ‘payroll’ van het concessiehoudend bedrijf staan (geen onderaannemers, filialen of onderhuurders).
 • De onderneming moet vooraf aan Actiris de jobaanbieding melden voor de job waarvoor de aanwerving gebeurde.

Beperkingen

 • Maximaal € 10 000/jaar per onderneming.
 • Premie enkel betaald aan concessiehouders die in orde zijn met betalingen (minstens sinds 1 jaar op het ogenblik van de aanvraag) en bankwaarborg.
 • Geldt niet voor concessiehouders die van een ‘sociaal tarief’ genieten (zie tariefreglement).

Te volgen procedure

1. De concessionaris overhandigt aan Actiris, voor de aanwerving, de werkaanbieding die overeenstemt met de job waarvoor hij de premie wenst aan te vragen. De werkaanbieding wordt geregistreerd door Actiris.

2.Hij vult een schriftelijke aanvraag in (zie bijgevoegd document) en overhandigt die aan ACTIRIS en de Haven van Brussel.

3. Aansluitend op de aanwerving bezorgt de concessionaris aan Actiris volgende gegevens:

 • naam en voornaam van de aangeworven persoon,
 • geboortedatum,
 • rijksregisternummer,
 • aanwervingsdatum,
 • diploma,
 • type arbeidsovereenkomst (bepaalde of onbepaalde duur, voltijds of deeltijds, arbeider of bediende).

4. De concessionaris moet, uiterlijk 6 maanden na de datum van verjaring van de aanwerving van de betrokken werknemer, bij het Actirisagentschap van de haven, het officiële schriftelijke bewijs voorleggen (uittreksel van de DMFA-RSZ-verklaring) over de indienstname van de werknemer gedurende minstens een jaar alsook de gepresteerde tijd (voltijds, halftijds, ...).

Contactgegevens

ACTIRIS

Charles Springuel

Service Select Actiris - Consulent Industrie, Bouw, Groothandel, Transport en Logistiek

GSM : 0492 / 741 411

cspringuel@actiris.be

Haven van Brussel

Valérie TANGHE

Redersplein 6

1000 Brussel

Tel: 02/ 421 66 56

vtanghe@port.brussels