Jobaanbieding: Directeur/Directrice-diensthoofd (A4) Human Resources, Financiën, Juridische dienst en Kapiteinsdienst

Wanneer je werkt voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan investeer je in een betekenisvol project dat de bewoners en de gemeenschap helpt en ondersteunt. Je krijgt de mogelijkheid te werken in een dynamische omgeving, waar teamwork, innovatie, creativiteit, initiatief en het welzijn van elke medewerker belangrijke kernwoorden zijn!

Om onze collega’s te versterken, is talent.brussels momenteel op zoek naar een:

Directeur/directrice-diensthoofd (A4) Human Resources, Financiën, Juridische dienst en Kapiteinsdienst bij de Haven van Brussel

Hij/zij leidt en coördineert alle activiteiten van zijn/haar dienst met als doel:

  • een relevante, efficiënte en coherente bijdrage te leveren aan de voorbereiding van de beslissingen van de leidende ambtenaren, de directieraad, het beheerscomité en de raad van bestuur;
  • een loyale en correcte uitvoering te garanderen van de beleidsbeslissingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
  • een kwaliteitsvolle dienstverlening te verstrekken, zowel aan de interne als aan de externe  klanten.

De directeur/directrice-diensthoofd is verantwoordelijk voor de volgende administratieve eenheden:

  • de financiële directie
  • de directie human resources
  • de juridische directie
  • de kapiteinsdienst

Hij/zij heeft de dagelijkse leiding van zijn/haar dienst, met inachtneming van de geldende regelgeving, voornamelijk het statuut, de Organieke Ordonnantie Begroting en Boekhoudkundige Controle en de uitvoeringsbesluiten daarvan.
Hij/zij past het besluit van 24 oktober 2014 betreffende de beheerscontrole toe.
Hij/zij zorgt voor de juiste toewijzing van personele en financiële middelen in zijn/haar afdeling en voor de persoonlijke ontwikkeling van zijn/haar personeel.

De functie is vacant verklaard in de Nederlandstalige en Franstalige taalrollen.

Voorwaarden

Je hebt een diploma of getuigschrift van niveau A, je gedrag is in overeenstemming met de eisen van de functie en je geniet burgerlijke en politieke rechten.

Daarbovenop heb je minstens negen jaar anciënniteit in een niveau A-functie OF kan je minstens zes jaar leidinggevende ervaring voorleggen.

Interesse?

Stuur je gestandaardiseerd cv aangetekend naar “talent.brussels, Secretariaat Mandaten – Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel, 11de verdieping” binnen de 35 dagen na publicatie van deze oproep in het Belgisch Staatsblad.

De envelop met uw kandidatuur moet in een tweede envelop zitten. Op elke envelop moet enkel ‘kandidatuur directeur/directrice-diensthoofd (A4) Human Resources, Financiën, Juridische dienst en Kapiteinsdienst bij de Haven van Brussel” staan. Daarnaast moet je kandidatuur ook per e-mail worden verstuurd naar mandats@talent.brussels.

Voor meer informatie over de functiebeschrijving, doelstellingenhet gestandaardiseerd cv en de procedure kan je terecht op de website van talent.brussels:  https://www.talent.brussels/nl/mandatarissen

 

Gepubliceerd op 22/05/23