Trafieken 2016: groei eigen trafiek, containerrecord verbroken

Trafics 2016 : progression du trafic propre, record battu pour les conteneurs

De cijfers van de waterwegtrafiek voor 2016 werden op 27 januari 2017 voorgesteld aan de raad van bestuur van de Haven. De resultaten zijn zeer bemoedigend voor de havenactiviteit in Brussel, aangezien de eigen trafieken met bijna 3 % toenemen t.o.v. 2015. Maar met een stijging van meer dan 50 % is de containertrafiek uiteraard de sterkste stijger, die tegelijk een absoluut record vormt voor het containertransport in Brussel. De globale trafiek tekent echter een lichte daling op, veroorzaakt door de sterke afname van de transittrafiek (de trafiek die langs de haven van Brussel komt, zonder er een lading te lossen).

De globale waterwegtrafiek in 2016 vertoont een sterke daling van de impact van het transport op het milieu: zo werden meer dan 600.000 vrachtwagens vermeden, kwam er 95.000 ton minder CO₂ terecht in de atmosfeer en werd meer dan 23 miljoen aan externe kosten bespaard.

Globale trafiek (in duizenden ton)  
2016
2015
Δ16-15
Eigen trafiek Brussel 4 480 4 464 +2,7 %
Transit 2 020 2 184 -7,5 %
Totaal 6 500 6 548 -0,7 %

Een eigen geconsolideerde trafiek

De eigen trafiek in Brussel neemt met 2,7 % toe tot bijna 4,5 miljoen ton. De twee belangrijkste goederencategorieën voor onze haven, de bouwmaterialen en de olieproducten, nemen even sterk toe. Hun overwicht is te wijten aan het waterwegtransport in Brussel, goed voor bijna drie kwart van de vervoerde volumes. De veruit belangrijkste handelspartner van de Haven van Brussel blijft Nederland, met op zich alleen al meer dan 60 % van de trafiek. België vertegenwoordigt daarbij iets meer dan 30 %. 

Containers: bijna 30.000 TEU

De beste prestaties van het jaar zijn onweerlegbaar voor de containerterminal en de operator ervan, TTB, die bijna de symbolische grens bereikt van 30.000 TEU (29.895 om precies te zijn). Zo verbreekt hij het absolute record voor de containerbehandeling in Brussel. Dat record werd in 2015 al verbroken met bijna 20.000 TEU. Daarmee wordt benadrukt dat de containerterminal van de haven steeds belangrijker wordt voor de logistiek in de stad. Merk daarbij op dat de palettentrafiek op zijn beurt een lichte daling optekent, met iets meer dan 15.000 ton getransporteerde goederen in 2016.

Dalende transittrafiek

De globale trafiek neemt lichtjes af (met 0,7 %) omwille van de sterke daling van de transittrafiek (-7,5 %). Die werd veroorzaakt door technische problemen stroomopwaarts van Brussel en structurele wijzigingen in de Waalse industriële activiteiten. De resultaten moeten uiteraard in perspectief geplaatst worden, gezien ze geen rechtstreekse invloed hebben op de havenactiviteit in Brussel. 

Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: "Ik ben blij met deze resultaten die wijzen op een gedragswijziging inzake mobiliteit. Elke container die over het water wordt aangevoerd, vermindert de verkeersdruk van vrachtwagens in onze hoofdstad. Het kanaal is overduidelijk een grote troef voor Brussel. Nu moeten we erop toezien dat deze resultaten zich de komende jaren verderzetten."

Trafics 2016 : progression du trafic propre, record battu pour les conteneurs
Trafics 2016 : progression du trafic propre, record battu pour les conteneurs
Trafics 2016 : progression du trafic propre, record battu pour les conteneurs
Gepubliceerd op 27/01/17